Nabízím profesionální zpracování fotoreportáže z jakékoliv akce: křtin, kulturních a společenských událostí, večírků či plesů.

Celková cena za fotoreportáž z akce je hodně individuální, závislá na celkovém počtu hodin strávených na akci a na požadavcích výsledného předávaného materiálu. Pro bližší kalkulaci ceny mne prosím kontaktujte.